Tại sao phải gia nhập Usis INVESTOR CAPITAL
Tiếp nhận những thông tin giáo dục bổ ích cho con em, giao lưu học hỏi những gương học tập thành công, kinh nghiệm học tập và phát triển trong xã hội các nước.
Được tư vấn bởi các chuyên gia thuộc Ban cố vấn CLB: gồm Luật sư tư vấn pháp lý, đầu tư kinh doanh, Chuyên gia thuế, tư vấn tài chính, bảo hiểm, M&A, franchise.
Tiếp nhận & chia sẻ thông tin về kinh tế, chứng khoán, bất động sản, đầu tư.
Cơ hội xúc tiến thương mại, xuất nhập khẩu, đầu tư kinh doanh, sang nhượng thương mại, M&A, Franchise.
Cơ hội tham gia đầu tư trực tiếp vào các dự án đầu tư tiềm năng.
Quyền lợi của thành viên Usis INVESTOR CAPITAL
Tham gia ngay hôm nay