Rent control ảnh hưởng như thế nào tới chủ nhà và chủ nhà có thể làm gì?

Chuyên đề: Bất động sản

Tác động kiểm soát tiền thuê đối với chủ nhà

Kiểm soát tiền thuê ảnh hưởng tiêu cực đến chủ nhà vì chủ nhà phải cho thuê các căn hộ cho người thuê với giá thấp hơn nhiều so với giá trị thị trường hiện tại. Bên cạnh thực tế là họ đang thu tiền ít hơn nhiều.

Chủ nhà vẫn chịu trách nhiệm thanh toán tất cả các chi phí liên quan đến căn hộ, tất cả đều ở mức giá thị trường hiện tại. Chủ nhà có trách nhiệm thực hiện sửa chữa bảo trì căn hộ của người thuê. Trong một số trường hợp, họ chịu trách nhiệm thanh toán các tiện ích, cũng như tất cả các chi phí khác như bảo hiểm, thuế đất. 

Lựa chọn của chủ nhà khi người thuê nhà chuyển đi

Trong hầu hết các trường hợp, một khi người thuê được kiểm soát tiền thuê rời khỏi căn hộ, căn hộ sẽ được bãi bỏ quy định. Chủ nhà sau đó có thể tính tiền thuê theo thị trường. Có những ngoại lệ cho quy tắc này. 

1. Giá thuê cao và ngưỡng thu nhập cao

Một số luật kiểm soát tiền thuê cho phép một căn hộ được bãi bỏ quy định một khi nó đạt đến một mức thuê hàng tháng nhất định. Tại thành phố New York, số tiền này là $2,700 một tháng.

Một số luật kiểm soát tiền thuê nhà cho phép một căn hộ được bãi bỏ quy định nếu người thuê kiếm được nhiều hơn một khoản thu nhập nhất định trong hai năm liên tiếp. 

2. Chủ nhà mua lại

Chủ nhà có thể cho người thuê một khoản tiền để rời đi. Đã có những câu chuyện về chủ nhà cho người thuê hàng chục ngàn đô la để chuyển ra khỏi một căn hộ.

3. Buộc phải dọn ra

Nhiều chủ nhà cố gắng buộc những người thuê nhà bị kiểm soát tiền thuê bằng cách đuổi họ đi. Có những lý do chính đáng để trục xuất, chẳng hạn như không trả tiền hoặc hành động phạm phát. Tuy nhiên, nhiều chủ nhà đưa ra tuyên bố sai lầm chống lại người thuê nhà để cố gắng và buộc họ ra ngoài. Chủ nhà ở thành phố New York không được phép đuổi người thuê hoặc người thuê nhà khuyết tật từ 62 tuổi trở lên trừ khi họ có thể cung cấp cho họ một đơn vị tương đương để sống ở cùng mức giá hoặc thấp hơn và cung cấp cho họ một khoản trợ cấp di chuyển.

4. Đuổi để phá dở xây lại

Trong một số trường hợp nhất định, chủ nhà có thể khiến người thuê nhà bị kiểm soát tiền thuê di chuyển bằng cách yêu cầu trục xuất để phá dỡ. Ý tưởng là tài sản sẽ được cải tạo mở rộng, về cơ bản được phá bỏ và xây dựng lại. Dường như không có luật để chống chủ nhà thông qua việc phá hủy này.

5. Sử dụng làm nơi cư trú chính

Một số luật kiểm soát tiền thuê cho phép chủ nhà phục hồi đơn vị được kiểm soát tiền thuê nếu chủ nhà sẽ sử dụng đơn vị đó làm nơi cư ngụ chính trong năm năm tới.

 

Bất động sản Liên quan
Khác biệt qua từng thế hệ tại Mỹ về quan điểm sở hữu nhà riêng
  • September 24, 2020
Khoảng cách thế hệ tạo ra những nhìn nhận, đánh g...
Kinh doanh bất động sản trong thời đại AI
  • July 24, 2020
Công cụ trò chuyện trực tuyến đang ngày càn...
Tại sao giá nhà Mỹ vẫn tăng bất chấp đại dịch
  • May 06, 2020
Trái ngược với tình trạng ảm đạm của cả nền kinh tế Mỹ d...
Mô hình mua nhà online ở Mỹ - phần 2
  • May 04, 2020
Phần tiếp theo của việc “mua nhà online, ký hợp đồ...