Kim Lê – Kế toán Công chứng

Chuyên đề: Ban cố vấn

Với hơn 40 năm kinh nghiệm, Kim Lê là một trong những người Việt đầu tiên tại hải ngoại đã làm việc với Deloitte, một trong bốn công ty kiểm toán nổi tiếng và lớn nhất thế giới từ năm 1978 đến 1986. Ông bắt đầu Công ty Kim Le, CPA, A Professional Corporation từ năm 1986, chuyên cung cấp các dịch vụ kế toán, kiểm toán, cố vấn và thuế vụ cho các công ty, đặc biệt cho các chủ nhân của các công ty tại Mỹ. Kể từ 2015, Ông cộng tác với USIS Investment với vai trò Cố vấn thuế vụ cho các nhà đầu tư EB-5, trước và sau khi đến Hoa Kỳ. Ông là người có uy tín trong cộng đồng, đáng tin cậy, và lúc nào cũng đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết.

Ban cố vấn Liên quan
ÔNG LÊ PHỤNG HÀO - CỐ VẤN CẤP CAO
  • July 02, 2020
Ông Lê Phụng Hào, Cử nhân Kinh tế, Luật, MBA ...
Jack Bảo Nguyễn
  • December 21, 2019
Ông Jack Nguyễn Bảo Quốc có hơn 25 năm kinh nghiệm về t&a...
JOSEPH S. SCHUCHERT
  • October 10, 2019
Joseph S. Schuchert có hơn 35 năm kinh nghiệm pháp l&yac...
ANDY BẢO PHẠM
  • October 10, 2019
Anh Bảo Phạm gia nhập Transamerica Financial Advisors, Inc. (TFA) v&...